Volajte Po - Pi od 7 - 15:30 hod.     41628088e32dc375cf76a63098a6caed.svg(+421) 0948 255 102       638219057bc731c6a924eb77d67c8322.svgeshop@bonyplus.sk

Ochrana osobných údajov

Podmienky Ochrana osobných údajov

I.

Základné ustanovenia

 1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: "GDPR") je BONY plus s.r.o., IČO: 47 089 105 , so sídlom Hviezdoslavova 48, 01001 Žilina (ďalej len: "správca").
 2. Kontaktné údaje správcu sú adresa: Hviezdoslavova 48, 01001 Žilina

             email: bonyplus@bonyplus.sk

             telefón: +420 948 25 51 02 , +420 948 789 499,  +421 774 361 105

 1. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo jedného alebo viacerých faktorov špecifických fyzickú, fyziologickú, genetické, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby.
 2. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

II.

Zdroje a kategórie spracovaných osobných údajov

 1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol / a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné na plnenie zmluvy.

III.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovanie osobných údajov je
  1. oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
  2. Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
 2. Účelom spracovania osobných údajov je
  1. vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutným požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné fsmlouvu uzatvoriť či jej zo strany správcu plniť,
  2. zasielanie obchodných oznámení a činenia ďalších marketingových aktivít.
 3. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

IV.

Doba uchovávania údajov

1. Správca uchováva osobné údaje

 1. po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
 2.        po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 20 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na               základe súhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správcu osobné údaje vymaže.

V.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby
 1. podieľajúce sa na dodanie tovaru / služieb / realizáciu platieb na základe zmluvy,
 2. zaisťujúci služby prevádzkovanie e-shopu (Shoptet) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu
 3. zaisťujúci marketingové služby.
 1. Správca má v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb / cloudových služieb.

VI.

Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v GDPR máte
  1. právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
  2. právo opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovanie podľa čl. 18 GDPR.
  3. právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
  4. právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a
  5. právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
 2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vašej právo na ochranu osobných údajov.

VII.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
 2. Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.
 3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverenej osoby.

VIII.

Webové stránky a použitie súborov cookies

 1. Súbory cookie používané na našich stránkách je možné rozdeliť na dva základné typy. Krátkodobé tzv. „session cookie“ sú zmazané ihneď, akonáhle ukončíte návštevu našich stránok, dlhodobé tzv. „persistent cookie“, zostávajú uložené vo Vašom zariadení omnoho dlhšie alebo pokým ich ručne neodstránite (doba ponechania súborov cookie vo vašom zariadení závisí na nastavení samotnej cookie a nastavení vašeho prehliadača).
 2. Cookie je možné tiež rozdeliť podľa ich funkčnosti na analytické, ktoré nám pomáhajú zvýšit užívateľské pohodlie nášho webu tým, že pochopíme, ako ho užívatelia používajú, alebo konverzné, ktoré nám umožňujú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov, trackingové (sledovacie), které v kombinácii s konverznými pomáhajú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov, remarketingové, které používame pre personalizáciu obsahu reklám a ich správnemu zacieleniu, esenciálne, ktoré sú dôležité pre základnú funkčnosť webu.

IX.

Možnosť odmietnutia súborov cookies

 1. Nastavenie použitia súborov cookies je súčasťou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookies vo východiskovom nastavení automaticky príjma. Súbory cookies je možné pomocou Vášho webového prehliadača odmietnuť alebo obmeziť ich na Vami vybrané typy.
 2. Informácie o prehliadačoch a o spôsobe nastavenia predvolieb pre súbory cookie môžete nájsť na nasledujúcích webových stránkach alebo v ďalšej dokumentácii internetových prehliadačov.

Chrome

Firefox

Internet-Explorer

Android

VIII.

Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený / a s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.
 2. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol / a.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018.


 


Telefonická objednávka

(+421) 0948 255 102 

Po - Pia:   7:00 - 11:30  /  12:00 - 15:30 hod.Okamžitá a bezpečná platba kartou cez ComGate platobnú bránu.

Rychlost doručení
Kvalita komunikace
Přehlednost obchodu
100 %
našich zákazníkov bolo spokojných s nákupom na www.olejevspreji.sk
6 hodnotenie